Uprawnienia

dokument, gaśnice

Posiadane uprawnienia:

 1. Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie:
  • instalowania,
  • konserwacji,
  • kontroli szczelności izotopowych czujek dymu.
 2. Uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji:
  • urządzeń,
  • instalacji,
  • sieci na stanowisku dozoru.
 3. Licencje zabezpieczenia technicznego pracowników.
 4. Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego pracowników.

gaśnice